NEN 3840

NEN 3840 cursus

Tijdens de NEN 3840 cursus leer je veilig te werken met elektrische hoogspanningsinstallaties door het juist inschatten van risico’s en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Je leert niet alleen hoe je risico’s kunt herkennen maar ook hoe je deze kunt minimaliseren. Zo ontstaat er een veilige werkomgeving waarin een elektrische hoogspanningsinstallatie aanwezig is.

In de Nederlandse wetgeving staan bepalingen voor het werken aan of in de buurt van elektrische hoogspanningsinstallaties. Binnen Nederland wordt hiervoor de norm NEN 3140 voor laagspanning en NEN  3840 voor hoogspanning gehanteerd.
In de VAPRO NEN 3840 trainingen staat veilig werken aan en in de buurt van elektrische hoogspanningsinstallaties centraal. Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van de regelgeving over jouw werk aan, of in de nabijheid van elektrische hoogspanningsinstallaties.

Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijke gevaren tijdens elektrotechnische werkzaamheden en de in acht te nemen afstanden en voorzorgsmaatregelen. Ook leer je de vaardigheid om gangbare procedures, zoals bijvoorbeeld het spanningsloos maken en het aarden van een installatie, uit te voeren.

Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.
VAPRO heeft verschillende opleidingen ontwikkeld die passen bij het kennisniveau,  de vaardigheden en verantwoordelijkheden van de deelnemer. Zo bieden wij de NEN 3840 trainingen aan voor Installatie-werkverantwoordelijke personen (IV-WV), Vakbekwame personen (VP) en Voldoende onderrichte personen (VOP).

Met de VAPRO NEN 3840 training wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving. Daarnaast biedt VAPRO de mogelijkheid de opleiding af te sluiten met een STIPEL gecertificeerd examen. Ook is het mogelijk om deze training te volgen in combinatie met de NEN 3140. Met dit combi-certificaat kunnen en mogen medewerkers in zowel hoog- als laagspanningsinstallaties werkzaamheden verrichten.

VAPRO maakt deel uit van onder andere de NEN commissies.

De volgende onderwerpen komen onder andere tijdens de trainingen aan bod:

 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden zijn daarin vermeld
 • Aanwijsbeleid
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid
 • Wat is elektriciteit
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk
 • Hartstroomfactor
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid
 • Scheiders en schakelaars
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Schakelberichten

De exacte inhoud van de training is afhankelijk van de gekozen training. Er zijn keuzes uit IV-WV, VP en VOP trainingen.

VAPRO incompany IV-WV, VP en VOP trainingen worden (indien mogelijk) in de eigen installaties van het bedrijf georganiseerd. De theoretische vakken en praktische vaardigheden worden afwisselend geoefend. Door middel van voortgangstoetsen en een eindtoets wordt beoordeeld of de cursist de beoogde kennis en vaardigheden heeft eigen gemaakt.

De NEN3840 trainingen zijn niet alleen bestemd voor werknemers die elektrotechnisch onderlegd zijn en werkzaamheden aan elektrotechnische hoogspanningsinstallaties uitvoeren, maar ook voor werknemers die in een omgeving met elektrische hoogspanningsinstallaties werken en zijdelings te maken hebben met deze hoogspanningsinstallaties.

 • Voor leidinggevenden, hoofden van technische diensten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van, toegang tot, en werkzaamheden aan elektrotechnische installaties is de training IV-WV, WV, BD en O-IV ontwikkeld.
 • Voor de uitvoerende medewerkers zoals elektromonteurs en technici, is de AVP en VP opleiding zeer geschikt.
 • De VOP en THP training  bieden we aan voor medewerkers die toegang hebben tot elektrotechnische ruimtes of werken in de omgeving van een elektrotechnische hoogspanningsinstallatie.

Bekijk hier het certificatieschema voor de NEN3840.

 • IV-WV staat voor Installatie en Werk Verantwoordelijke
 • O-IV staat voor Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 • BD staat voor Bedieningsdeskundige
 • WV staat voor Werkverantwoordelijke
 • AVP staat voor Allround Vakbekwaam Persoon
 • VP staat voor Vakbekwaam Persoon
 • VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon
 • THP staat voor Toegang Hebbend Persoon

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of in de nabijheid van elektrotechnische hoogspanningsinstallaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het “rijbewijs” om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Met het VAPRO certificaat voldoen jij en jouw werkgever aan de regels die in de Nederlandse wet over werken aan of in de nabijheid van elektrische hoogspanningsinstallaties staan. Het bedrijf is met de VAPRO opleidingen in staat een correct en veilig aanwijsbeleid te ontwikkelen.

In de industrie, bij aannemers en energiebedrijven wordt vaak het STIPEL certificaat gevraagd. De VAPRO trainingen zijn zeer uitgebreid en geschikt om de cursist op te leiden voor het STIPEL certificaat. De VAPRO elektrotechnische veiligheidsopleidingen bieden een goede basis om met vertrouwen het door een onafhankelijk examenbureau georganiseerde STIPEL Basis IV-WV, VP of VOP examen af te leggen. BEPECT is het onafhankelijk en gecertificeerde examenbureau dat voor VAPRO de STIPEL examens afneemt.

Wanneer je het STIPEL basis certificaat voor de eerste keer haalt, dien je zowel de basistoets als de certificeringstoets af te leggen. Bij een hercertificering wordt alleen de certificeringstoets afgenomen. Tijdens de training hoor je hoe dit verder in zijn werk gaat.

Cursusduur

Basistraining

 • Stipel Basis
  • IV-WV en VP training; 3 dagen
  • VOP training; 2 dagen
 • Stipel PCE
  • IV, O-IV, BD, WV, AVP en VP training; 2 dagen
  • VOP en THP training; 1 dag

Lesdagen duren maximaal 8 uur. Succesvol afgeronde trainingen worden gecertificeerd met het VAPRO certificaat. VAPRO trainingen die met een STIPEL examen worden afgerond worden in het VAPRO practicum georganiseerd. Vanwege de duur va het STIPEL examen wordt de bovenstaande trainingsduur met 1 dag verlengd.

Hercertificering

 • Stipel Basis
  • IV-WV en VP training; 2 dagen
  • VOP training; 1 dag
 • Stipel PCE
  • IV, O-IV, BD, WV, AVP en VP training; 2 dagen
  • VOP en THP training; 1 dag

Voorwaarde hierbij is dat het certificaat zijn geldigheid nog niet mag zijn verloren. Een certificaat heeft een geldigheid van drie jaar.

Uitvoering

De cursus wordt aangeboden als open inschrijving of incompany. Voor een incompany training gelden aantrekkelijke tarieven. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers per training, voor de VP en IV-WV training maximaal 8 personen.

Investering

Basistraining

 • Stipel Basis
  • IV-WV en VP training; €1055,-
  • VOP training; €810,-
 • Stipel PCE
  • IV, O-IV, BD, WV, AVP en VP training; €775,-
  • VOP en THP training; €395,-

Hercertificering

 • Stipel Basis
  • IV-WV en VP training; €780,-
  • VOP training; €525,-
 • Stipel PCE
  • IV, O-IV, BD, WV, AVP en VP training; €775,-
  • VOP en THP training; €395,-

De bovenstaande prijzen zijn inclusief kosten voor het cursusmateriaal, lunch, koffie/thee en accommodatie, maar exclusief BTW. Wanneer het examen wordt afgerond met een STIPEL examen worden additionele kosten door het examenbureau (BEPECT) in rekening gebracht.

Locatie

De NEN 3840 trainingen kunnen op verschillende data en locaties in Nederland worden gegeven. STIPEL trainingen worden in het VAPRO Practicum te Woerden georganiseerd.

Trainen met NEN 3840

De NEN 3840 wordt normaliter gegeven op onze eigen trainingslocatie in Woerden. Hier wordt niet alleen de theorie gegeven, maar kan er ook in de praktijk worden geoefend met een (hoogspannings)installatie. Deze installatie staat op het spanningsniveau dat overeenkomt met de praktijk, waardoor de training zoveel mogelijk lijkt op de praktijksituatie.

Ook is het mogelijk om het theoriedeel van de NEN 3840 training op locatie van de klant uit te voeren.

Type training

Open inschrijving of Incompany

Data
 • STIPEL Basis: n.n.b.
 • STIPEL PCE: n.n.b.
Investering
 • STIPEL Basis

– IV-WV en VP training €1055,-
– VOP training €810,-

 • STIPEL PCE

– IV, O-IV, BD, WV, AVP en VP training €775,-
– VOP en THP training €395,-

Locatie

De open inschrijving van deze training wordt gegeven in Woerden.

Bijzonderheden

Deze training kan worden afgesloten met het STIPEL examen.

Inschrijven voor de NEN 3840 training

Trainingsinformatie

Welke training wil je volgen? (* verplicht)

Voor welke aanwijzing volg je de training? (*)

Volg je deze training voor een hercertificatie? (*)

Wil je de cursus afsluiten met een Stipel Examen? (*)

Mijn gegevens

Aanhef (*)

Voorletters (*)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (*)

Geboortedatum (DD-MM-JJ) (*)

Geboorteplaats (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail (*)

Betaalwijze

Naam betaler

Bedrijfsnaam (*)

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Adres (*)

Woonplaats (*)

Ja, ik ben op de hoogte van de VAPRO Veilig Leveringsvoorwaarden en ga hiermee akkoord.