Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen

Training Hoogspanningslijnen

Sinds 2011 zijn alle personen die aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen in beheer bij netbeheerders werkzaamheden uitvoeren verplicht om aantoonbaar te voldoen aan de Eindtermen ‘Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen’. Met de training Hoogspanningslijnen krijg je alle kennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het examen.

Tijdens de training leer je de basiskennis en kunde om werk te (mogen) verrichten aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen.

De training bestaat uit 2 à 3 aaneengesloten dagen, dit is exclusief 1 examen dag die door BEPECT verzorgd zal worden. Voorafgaand aan de training ontvang je het lesboek, wij raden je aan dit boek al gelezen te hebben voordat je naar de training gaat. Tijdens de training zal a.d.h.v. het lesboek en de behoefte/kennis/samenstelling van de groep het programma vastgesteld worden, de training is dus veelal maatwerk. Naast een theoretisch deel bestaat de training ook uit een praktijkgedeelte.

Tijdens de hoogspanningstraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basiskennis lijnwerker (+ eventueel andere specialisaties)
 • Basiskennis elektriciteit
 • Basiskennis persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Basiskennis hoogspanningsmasten
 • Valbeveiliging/ werken op hoogte
 • Handelen bij incidenten en ongevallen
 • Risico’s
 • Uitvoeren werkzaamheden
 • Start en afsluiten werkzaamheden

Deze training is geschikt voor personen, die al enige ervaring hebben binnen dit vakgebied, die aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen (gaan) werken.

Verschillende rollen

Bij het werken aan, of in de nabijheid van, hoogspanningslijnen kennen we verschillende rollen. Deze training is geschikt voor:

 • Lijnwerker – niet klimmen
 • Lijnwerker – klimmen
 • Toezichthouder – niet klimmen
 • Toezichthouder – klimmen
 • Specialist Telecom
 • Schilder
 • Uitvoerder en voorman schilderwerk
 • Uitvoerder montageleider
Minimale ervaring en kennis

De duur van de inwerkperiode bedraagt maximaal 2 maanden. Direct aansluitend aan de inwerkperiode moet de betreffende leerling middels opleiding en instructie zijn volledige certificaat binnen 10 maanden behalen. Tot het moment dat het certificaat is behaald mag er slechts onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de mentor worden gewerkt. Los daarvan moet binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband het VCA certificaat zijn behaald.

Tijdens de training leer je de basiskennis en kunde om werk te (mogen) verrichten aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen.
De opleiding is een voorbereiding voor het BEPECT examen.
Type

Training voor (her)certificering. Wij bieden de volgende specialisaties aan:

 • Lijnwerker en lijnwerker niet-klimmer
 • Toezichthouder
 • Specialist Telecom
Taal

Nederlands (andere talen in overleg mogelijk, houdt rekening met meerkosten voor een tolk en vertaling van het lesmateriaal/examen).

Locatie

Tennet station, Peuzelaar 1, 4931 PA, Geertruidenberg (voor toezichthouders is een incompany training mogelijk).

Eindtermen (ETN)

Bekijk hier de Eindtermen werken in hoogspanningslijnen.

Examen

Voor het examen dient de deelnemer een geldig ID bewijs mee te nemen + een kopie hiervan.

Materiaal

Deelnemers dienen zelf te zorgen voor materiaal.

Lijnwerkers

Wat betreft de materialen die nodig zijn voor de training, kun je het materiaal meenemen dat je nu in de dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Dit zijn diverse sleutels, alle persoonlijke beschermingsmiddelen (schoeisel, klimhelm, handschoenen, gordel, Yband incl.2 klaphaken ,valbeveiliging voor gebruik op ladder, en latchway wagentje) en een eigen reddingset,2 takels 3 ton, diverse stroppen,2 katrol,2 touwloper 50 meter, diverse sluitingen, , draadlichterset voor 3 bundel, 2 planken sets voor isolatoren uit te wisselen. 2 ladders van 6 meter, waarvan 1 met een “Belgische haak” voor horizontaal gebruik. Het materiaal moet geschikt zijn om in een draagmast als in een afspanmast te kunnen werken. Alle materialen moeten voldoen aan de Nederlandse regelgeving wat betreft keuring en inspecties.

Specialist Telecom

Wat betreft de materialen die nodig zijn voor de training, je kunt het materiaal meenemen dat je nu in de dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Dit zijn een touwloper en diverse sleutels, alle persoonlijke beschermingsmiddelen (schoeisel, klimhelm, handschoenen, gordel, Yband incl.2 klaphaken en latchway wagentje), een eigen redding set en gereedschap om een antenne in een mast te monteren of te demonteren. 1 telecom schotel (deze wordt door de hele groep gebruikt).

Trainen met Hoogspanning

Voor de training ‘Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen’ wordt gebruik gemaakt van een trainingslocatie in Geertruidenberg.

Op deze locatie hebben we, naast een theorieruimte, ook de beschikking over een aantal hoogspanningsmasten waarmee in de praktijk kan worden geoefend. Deze hoogspanningsmasten worden ook gebruikt bij het afnemen van het examen.

Type training

Incompany

Duur

2 of 3 dagen

Investering

Neem contact met ons op voor de actuele prijzen.

Locatie

De training wordt gegeven in Geertruidenberg of op locatie bij de klant (mits deze beschikking heeft over een oefenmast).

Inschrijven voor de training Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen

Trainingsinformatie

Voor welke specialisatie wil je deze training volgen? (* verplicht)

Volg je deze training voor een hercertificatie? (*)

Mijn gegevens

Aanhef (*)

Voorletters (*)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (*)

Geboortedatum (DD-MM-JJ) (*)

Geboorteplaats (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail (*)

Betaalwijze

Naam betaler

Naam (*)

Adres (*)

Woonplaats (*)

Ja, ik ben op de hoogte van de VAPRO Veilig Leveringsvoorwaarden en ga hiermee akkoord.